1. Velkommen

 
Først og fremst, hjertelig velkommen som bruker av nettstedet Samlerforumet.net (SF). Denne introduksjonsguiden er laget for at nye (og eksisterende) brukere på en enkel måte kan få en oversikt over våre funksjoner, regler og hva hensikten med nettstedet er. Vi håper du finner denne guiden nyttig og vi ber om at du gir oss tilbakemelding om du mener at noe mangler eller bør endres.

For å navigere på siden benytter du piltastene som finnes nederst på hver side. Her kan du navigere frem og tilbake gjennom guiden. Det anbefales alle brukere å lese hele guiden nøye.
 
 

1.1 Hva er Samlerforumet?
 

                                                                                                                     
                                                                                                                      

Samlerforumet.net er en nettside som i hovedsak retter seg mot personer med interesse for samling av militaria. Dette omfatter alle deler av militært utstyr, uansett tidsperiode. SF er en non-profitt internettportal og drives av samlere, for samlere.

Det gjøres oppmerksom på at SF ikke på noen måte støtter politiske partier eller politiske ideologier.

Samlerforumets internettportal består av flere deler:

- Samlerforumets internettside (www.samlerforumet.net)
- Samlerforumets "Lukket Medlemsområde" (www.samlerforumet.net/lukket)
 
- Samlerforumets diskusjonsforum (www.samlerforumet.net/forum)
- Samlerforumets Webshop (www.samlerforumet.net/webshop.html)

- Dedikert nettsted om Krigskorset (www.krigskorset.no)
- Dedikert nettsted om Sankt Olavs Orden (www.sanktolavsorden.no)
 
 

1.2 Kontaktinformasjon (Epost)
 

Administrator - Samlerforumet:
 
SF Webshop:

Administrator - Krigskorset:
Administrator - SanktOlavsOrden:
admin@samlerforumet.net
 
webshop@samlerforumet.net
 
admin@krigskorset.no

admin@sanktolavsorden.no
 
« Forrige side

Side 1

Neste side »


Samlerforumet.net © 2006-2011


Materiale funnet på denne siden er beskyttet av opphavsrett.
Vennligst kontakt Administrator for gjenbruk eller modifisering av sidens innhold. Takk!